Prestaňte snívať, bývajte už za 3 mesiace!
Rezidenčný projekt Nad Marou Rezidenčný projekt Nad Marou Rezidenčný projekt Nad Marou

Zavedenie elektrickej prípojky

V máji bola na pozemok zavedená elektrická prípojka.

Bývanie nad Marou - Váš nový domov

Bývanie nad Marou - Váš nový domov

Bývanie nad Marou - Váš nový domov

Bývanie nad Marou - Váš nový domov
Stránku vytvoril: racko257@gmail.com