Prestaňte snívať, bývajte už za 3 mesiace!
Rezidenčný projekt Nad Marou Rezidenčný projekt Nad Marou Rezidenčný projekt Nad Marou

Základná charakteristika

Nízke energetické náklady

Vlastnosťou, ktorá si zasluhuje mimoriadnu pozornosť je hlavne veľký tepelný odpor Rmin. = 7,5 m.K.W, čo umožňuje realizovať stavby s malými energetickými nárokmi, s vykurovacími zdrojmi veľmi malých výkonov ( 4 - 6 kW ), ktoré umožňujú použitie netradičných foriem vykurovania s využitím alternatívnych zdrojov energie, ako solárny ohrev, vykurovanie biomasou, tepelnými čerpadlami a pod. Použitím nášho stavebného systému v spojení s vhodne zvoleným spôsobom vykurovania a núteného vetrania umožňuje realizovať stavby, ktoré sú zaradené v energetickej triede "A"- nízkoenergetické a pasívne domy.


Bývanie nad Marou - Váš nový domov Bývanie nad Marou - Váš nový domov Bývanie nad Marou - Váš nový domov Bývanie nad Marou - Váš nový domov


Stránku vytvoril: racko257@gmail.com